VALIANS INTERNATIONAL IS MEMBER OF
telefon (0048) 12 631 12 89

Inwestycja / Fuzje i przejęcia

TWOJE CELE

Posiadanie własnego zakładu produkcyjnego lub nabycie istniejącej struktury do produkcji lokalnej

Poznanie różnorodnych możliwości ulokowania produkcji, zasięgnięcie porady strategicznej

Uzyskanie wsparcia w procedurach operacyjnych przy tworzeniu swojej struktury

Posiadając lokalne wsparcie aby zrozumieć różnice kulturowe, w zarządzaniu i środowisku biznesowym

NASZE WSPARCIE

Badania inwestycyjne w celu określenia wyboru kraju i najbardziej odpowiedniego miejsca zgodnie z własnymi kluczowymi kryteriami

Wsparcie przy założeniu i tworzeniu spółki zależnej (Sp. z o.o., spółka akcyjna, przedstawicielstwo, oddział ...)

Wprowadzenie rachunkowości oraz otwarcie konta bankowego

Wsparcie, zarządzanie i monitorowanie spółki zależnej

Znalezienie terenu lub pomieszczeń przemysłowych

Wsparcie wdrożenia operacyjnego struktury (licencja, zezwolenie, fundusze ...)

Udział w Zarządzie lokalnej struktury

Pomoc przy zatrudnieniu kadry kierowniczej (patrz Rekrutacja / HR)

Pomoc w rozwoju działalności (patrz rozwój handlowy)

Pomoc w znalezieniu podwykonawców (patrz zakup / zaopatrzenie)

W przypadku fuzji strategicznej:

Poszukiwanie, kwalifikacja i selekcja potencjalnych firm do przejęcia

Działanie w ramach pełnomocnictwa

Towarzyszenie przy wizytach w terenie

Wsparcie przy negocjacjach dotyczących Fuzji/Przejęć i utworzenia spółki joint-venture

Audyt organizacyjny struktury / wycena

Wsparcie przy analizie due diligence / technicznej stronie fuzji i przejęć

Doradztwo i wsparcie do czasu sfinalizowania transakcji

telefon (0048) 12 631 12 89

Copyright 2017 © Valians - International. Wszelkie prawa zastrzeżone.

strzalka