VALIANS INTERNATIONAL IS MEMBER OF
telefon (0048) 12 631 12 89

Dystrybucja i poszukiwanie partnerów

TWOJE CELE

Poznanie najbardziej odpowiednich kanałów dystrybucji dla swoich produktów - usług

Zbudowanie niezawodnej i skutecznej sieci dystrybutorów

Zaangażowanie firmy zewnętrznej ds. importu, przechowywania, dystrybucji i lokalnego fakturowania

NASZE WSPARCIE

Identyfikacja i ocena partnerów: importerów-dystrybutorów / agentów

Wdrożenie zoptymalizowanego programu ukierunkowanego na spotkania biznesowe w terenie z odpowiednimi partnerami

Towarzyszenie w spotkaniach poprzez udział naszych menedżerów: tłumaczenia ustne i pisemne, wsparcie negocjacji

Utrzymywanie relacji z partnerami / operacyjne wsparcie prawne, w tym przy zawieraniu umów

Przygotowanie umów dystrybucyjnych / partnerskich

telefon (0048) 12 631 12 89

Copyright 2017 © Valians - International. Wszelkie prawa zastrzeżone.

strzalka