VALIANS INTERNATIONAL IS MEMBER OF
telefon (0048) 12 631 12 89

Badanie rynku i Strategia

TWOJE CELE

Poznanie potencjału swoich usług / produktów na rynku docelowym

Przeanalizowanie konkurentów w celu skutecznego pozycjonowania

Określenie najlepszej strategii penetracji rynku

Nasze wsparcie

Identyfikacja informacji rynkowych: wielkość, objętość, zakres geograficzny, ramy regulacyjne...

Testy produktu i rynku: wywiady graczy rynkowych, analizy popytu, sprawdzenie zainteresowania, badania opinii

Ocena lokalnych trendów

Badanie konkurencji: pozycjonowanie oferty, sprawdzanie sklepów, ceny, marketing, rodzaj obecności

Analiza działania na rynku i głównych podmiotów uczestniczących w dystrybucji podobnych / uzupełniających towarów i usług: działy sprzedaży, rozwiązania logistyczne.

Wizyty w terenie

Analiza SWOT

Badania porównawcze w kilku krajach

Doradztwo strategiczne i rekomendacja

telefon (0048) 12 631 12 89

Copyright 2017 © Valians - International. Wszelkie prawa zastrzeżone.

strzalka