VALIANS INTERNATIONAL IS MEMBER OF
telefon (0048) 12 631 12 89

Przedstawicielstwo handlowe i instytucjonalne targi międzynarodowe

TWOJE CELE

Być reprezentowanym na arenie międzynarodowej w celu promowania interesów swojego regionu / stowarzyszenia.

Przyciąganie inwestorów z Europy Wschodniej

Organizowanie lokalnych spotkań B2B z przedsiębiorstwami z Państwa regionu / stowarzyszenia.

Zaproszenie nabywców / potencjalnych partnerów z Europy Wschodniej do odwiedzenia imprez / wystaw

NASZE WSPARCIE

Reprezentowanie interesów Państwa regionu / stowarzyszenia w Europie Wschodniej

Wdrożenie narzędzi komunikacyjnych

Aktywne poszukiwanie w Państwa imieniu potencjalnych klientów inwestycyjnych

Towarzyszenie tym inwestorom w monitorowaniu ich projektów do momentu ich pełnej realizacji

Regularne sprawozdania dotyczące działalności

Wzmocnienie Państwa wizerunku poprzez regularną komunikację i uczestnictwo w lokalnych imprezach

Identyfikacja, organizacja spotkań na międzynarodowych targach.

telefon (0048) 12 631 12 89

Copyright 2017 © Valians - International. Wszelkie prawa zastrzeżone.

strzalka