VALIANS INTERNATIONAL IS MEMBER OF
telefon (0048) 12 631 12 89

Znak Jakości

Valians i jej kierownictwo posiadają odpowiednie akredytacje i są oficjalnymi ekspertami wielu organizacji, banków, instytucji wspierających eksport lub izb handlowych.

Zgodnie z zasadami etycznymi zawodu, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia każdemu klientowi zindywidualizowanych usług z gwarancją środków wdrożonych do realizacji powierzonych nam zadań. Ponadto dla każdego zadania gwarantujemy zachowanie ścisłej poufności co do informacji przekazywanych nam przez naszych klientów.

CSR: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Będąc wrażliwymi na kwestie społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, Valians International realizuje szereg działań w celu poprawy warunków pracy i większego poszanowania środowiska.

telefon (0048) 12 631 12 89

Copyright 2017 © Valians - International. Wszelkie prawa zastrzeżone.

strzalka