VALIANS INTERNATIONAL IS MEMBER OF
telefon (0048) 12 631 12 89

Rekrutacja / Obsługa kadr i płac

TWOJE CELE

Rekrutacja lokalnych wykwalifikowanych zespołów w celu stałego rozwoju działalności firmy

Zatrudnienie pracownika na miejscu bez tworzenia oddziału

Uwolnienie się od wszystkich obowiązków administracyjnych wobec pracowników

Otrzymywanie doradztwa i wsparcia we wszystkich aspektach międzykulturowych, praktyki gospodarczej i prawa pracy

NASZE WSPARCIE

Doradztwo na temat idealnego profilu kandydata w odniesieniu do lokalnego rynku

Poszukiwanie kandydatów poprzez ogłoszenia, sieci i firmy rekrutacyjne

Kwalifikacja kandydatów w ramach wstępnych rozmów

Wsparcie na etapie końcowych rozmów z kandydatami

Doradztwo w zakresie procedur rekrutacyjnych i umów o pracę

Obsługa kadr i płac przez strukturę Valians International

Zawarcie umów o pracę zgodnie z lokalnym prawem

Zgłoszenie pracownika do systemu ubezpieczeń społecznych

Administracja i wypłata wynagrodzeń i innych obciążeń finansowych

Administracja rachunkami za podróże, telefony, Internet...

telefon (0048) 12 631 12 89

Copyright 2017 © Valians - International. Wszelkie prawa zastrzeżone.

strzalka